E-Book aanvullende behandelingen voor de geestelijke gezondheid

We verzoeken een ieder met nadruk om zorgvuldig om te gaan met het downloaden en verspreiden van de gids.  Met dit project wordt geen winst gemaakt, het dient uitsluitend als extra dienstverlening ten behoeve van professionals en cliënten. Illegale downloads of verspreiding van de gids staan toekomstige projecten in de weg.

  • Druk: 1
  • maart 2022
  • 288 pagina’s

 15,00 incl. BTW

De Infolijn Alternatieve Geneeswijzen (mede opgericht door de Stichting Gezond Leven) helpt het publiek al sinds 1987 met het vinden van een geschikte complementaire behandeling  en een gekwalificeerde arts of therapeut die dit toepast. In die tijd is er een opmerkelijke toename ontstaan van vragen naar ‘alternatieve’ hulp bij psychische klachten. Gelukkig meldde zich precies op tijd een vrijwilligster (Marisca) die nu juist op dit terrein heel deskundig is. Bovendien was zij bereid een post HBO opleiding voor verwijzers te volgen om nog meer specifieke kennis toe te voegen. Zij is de afgelopen 10 jaar aan de slag gegaan om het hele terrein van psychische klachten in relatie tot complementaire zorg in kaart te brengen, zodat onze vrijwilligers aan de telefoon ook in die gevallen mensen goed kunnen verwijzen. Voor de moeilijke vragen is zelfs een speciaal psychosociaal spreekuur ingesteld.

Bij het verzamelen van alle beschikbare kennis bleek dat er geen bron bestaat waar deze specifieke informatie overzichtelijk is vastgelegd. Daarom heeft  Marisca  de taak op zich genomen om deze gids samen te stellen. Omdat de Stichting Gezond Leven het breed verspreiden van deze informatie van groot belang vindt, heeft het bestuur besloten deze gids onder eigen beheer uit te geven. Dankzij een donatie kunnen we de prijs laag houden, zodat de informatie ook bereikbaar is voor geïnteresseerde belanghebbenden.

E-book via Athenaeum boekhandel:

https://www.athenaeum.nl/boek?authortitle=marisca-van-der-burgh/gids-aanvullende-behandelingen-voor-de-geestelijke-gezondheid–9789081884389/

E-book via Managementboek:

https://www.managementboek.nl/boek/9789081884389/gids-aanvullende-behandelingen-voor-de-geestelijke-gezondheid-marisca-van-der-burgh

E-book Vu boekhandel:

https://www.vuboekhandel.nl/app/suartik1.p?session=jlLTkkcaerbhcjHhTgddcdtjDLhgjafa&mna=suartik1&hmn=bae